Hakkımızda

  • Bu sayfayı Paylaş
  • Facebook'da paylaş
  • Twiter'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Google Plus'da paylaş
  • E-posta gönder
  • Linkedin'de paylaş

Kurumsal

Hakkımızda

YGT Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk kurulduğu tarihten bu yana hızla büyüyerek, akademik-mesleki birikim ve tecrübeye sahip kadrosu ile kendisine yurtiçinde yer edinmeyi başarmıştır. Türk Avukatlık Yasasının ve evrensel hukukun belirlediği tüm prensipler büromuzun temel ilkelerini oluşturmaktadır. Bizler mesleğimizi icra ederken önce vicdanlarımıza ve çalışma kurallarımızı belirleyen yasalara, mesleki etik ve ahlaka bağlı olarak çalışmaktayız. İyi bir hukukçu, avukat maddi menfaatlerinden öte, insanlık tarihinin en önemli kavramlarından olan adaletin tam ve zamanında gerçekleşmesi, hukukun gelişmesi için tüm bilgi, beceri ve yüreği ile çalışır. Vekâletin, vekil ve vekil eden arasında çok özel bir ilişki olduğunu unutmadan mesleğini icra ederken kanunları, etik ve ahlaki kurallarına sadık kalarak görevini en hızlı biçimde yerine getirir. Büromuz kurulduğu günden bu yana bu ilkelerden ödün vermemiştir. Bilhassa "İş Hukuku”, " Gayrimenkul Hukuku”, "İcra-İflas Hukuku” gibi Özel Hukuk ve Ceza Hukuku alanlarında deneyim kazanmış avukatlarımızla, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren ortaklıklara ve çeşitli kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarafların birlikte çözüme ulaşmalarını sağlayan ve böylece birbirleri ile çalışmaya devam etmelerine de imkân veren Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yoluna dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucularımız ile tarafımıza başvuran kişilerin hukuki sorunlarının çözümüne yönelik de arabuluculuk hizmeti verilmektedir. 6235 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Özel Hukuk alanındaki uyuşmazlıklarda tarafların serbest iradeleri ile karar verebilecekleri konulara özgü olmak üzere kendi kararlarını vererek çözüm getirebilmeleri imkânı sağlamıştır. Böylece taraflar uzun yargılama sürelerinden, yargılama giderlerinden kurtulmakta ve en önemlisi karşılıklı rıza ile uyuşmazlığı çözüme kavuşturdukları için, gelecekte de karşı tarafla dostane ilişkilerini sürdürebilmeleri mümkün olmaktadır. Gizlilik ilkesinin geçerli olduğu arabuluculuk faaliyetinde taraflar arasındaki uyuşmazlık gizli kalmaya devam etmekte ve faaliyet sonunda taraflar arasındaki uyuşmazlık gizli kalmakta ve faaliyet sonunda taraflar arasındaki anlaşma, icra edilebilirlik şerhi ile birlikte ilam(mahkeme kararı) hükmünde belge niteliği kazanmaktadır. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde tarafların dava açma hakkı saklı kalmaktadır. Şirketlerin ve şahısların karşılaştıkları hukuki sorunlara karşı olabildiğince güncel, gerçekçi ve hızlı çözümler bulmak, karşılıklı güven ilkesinden taviz vermeden hukukun gerektirdiği etik ilkelere bağlı kalarak çalışmak büromuzun misyonunu oluşturmaktadır.