ARABULUCULUK

  • Bu sayfayı Paylaş
  • Facebook'da paylaş
  • Twiter'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Google Plus'da paylaş
  • E-posta gönder
  • Linkedin'de paylaş

Çalışma Alanlarımız

ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

Arabuluculuk ,ülkemizde yeni uygulamaya konulmuş bir sistem olup henüz toplum tarafından tam olarak anlaşılamadığı gibi faydaları da bilinmemektedir. Bu sebeple arabuluculuk kurumuna yönlendirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarafların birlikte çözüme ulaşmalarını sağlayan ve böylece birbirleri ile çalışmaya devam etmelerine de imkân veren Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yoluna dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucularımız ile tarafımıza başvuran kişilerin hukuki sorunlarının çözümüne yönelik de arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Arabuluculuk Nedir

Arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dava dışında anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturulmasıdır. Bu anlaşma dava öncesinde sağlanacağı gibi dava devam ederken de sağlanabilmektedir. Bu sayede daha kısa sürede ve maliyetsiz olarak sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır.

Arabulucu Kimdir

Arabulucu, Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlamış, 5 yıllık mesleki kıdeme sahip, (Avukat,Hakim,Savcı,Noter,Hukuk Müşaviri vs.) Arabuluculuk Daire Başkanlığı gözetimi ve denetiminde arabuluculuk eğitimi almış, ardından arabuluculuk sınavı ve mülakatını kazanarak sicile kayıt olmuş kişidir. Arabulucu, uyuşmazlıkların uzlaşmacı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlamak için tarafları bir araya getiren kişidir. Karar verme yetkisi yoktur. Kişilerin birbirleri ile iletişim kurmasını ve birbirlerini anlamasına yardımcı olur. Eğer taraflar anlaşma sağlar ise bu anlaşmayı tutanağa geçer ve tutanak taraflarca imza altına alınır.

NE ZAMAN ARABULUCUYA GİDEBİLİRİM?

Mahkeme Öncesi Arabuluculuk: Henüz dava açılmadan önce, tarafların bir arabulucuya gidip uyuşmazlığı çözmek istemeleri halidir. Böyle bir durumda taraflar uzlaşırlarsa, dava açılmasına gerek kalmayacaktır. Taraflar, arabuluculuk süreci içinde bir anlaşmaya varamazlarsa, dava açabileceklerdir…Mahkeme İçi Arabuluculuk: Dava aşamasında tarafların arabulucuya başvurması halidir.

HANGİ UYUŞMAZLIKLAR ARABULUCULUK KAPSAMINDADIR?

Arabuluculuk; tarafların serbest iradeleri ile karar verebilecekleri hukuki uyuşmazlıklarda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.ARABULUCUYA BAŞVURMAKLA DAVAMDAN VAZGEÇMİŞ Mİ OLURUM?Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

ARABULUCULUK PAHALI BİR YÖNTEM MİDİR?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar ,davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp ,tebligat,bilirkişi,tanık, ve keşif gibi giderler de ödemezler.Sadece,faaliyet süresine göre arabulucuya,Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ücret ödenir. Ayrıca özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

ARABULUCULUK SÜRECİNDEKİ ÜCRET VE MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk ücretindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

ARABULUCULUK SÜRECİ SONUNDA ANLAŞMA BAĞLAYICI MIDIR?

Evet, bağlayıcıdır. Hatta arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, taraflar anlaşmaya uymadıkları takdirde, bu anlaşmayı asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir ve ilamlı icra yoluna başvurmak suretiyle anlaşmanın yerine getirilmesini sağlayacaklardır.ARABULUCULUK YOLUYLA ANLAŞTIĞIMDA AVANTAJIM NEDİR?

* Taraflar hiçbir baskı veya hüküm altında olmaksızın uzlaşmaya veya uzlaşmamaya ve hangi şartlara uyacaklarına kendileri karar verirler. Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

* Mahkemeye göre çok hızlıdır, bir kaç saatte dahi sonuca ulaşılabilmektedir. Sonuç tarafların kontrolündedir.

* Güvenilirlik ve gizlilik önemlidir. Taraflar mahkeme önünde konuşamayacakları konuları burada rahatlıkla konuşabilirler. Psikolojik ve sosyolojik riski azdır. Yeni sorunlar doğurmaz.

* Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır. Kendi verecekleri kararlar doğrultusunda esnektir.

* Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.

* Anlaşmayla çözülür; iki taraf da kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik durumları devam eder.